Od dziś grudzień. Zatem mój wiersz na grudniowej stronie tegorocznego, poetyckiego kalendarza „Borussi”.

Comments are closed.

Post Navigation