Archiwum: grudzień 2017

Przeglądasz archiwum posortowane po miesiącach

Dwa zdjęcia Gołdapskiej Grupy Twórczej „Dom Marka”, którą raczej bez ryzyka z tej perspektywy określam jako ówczesny ewenement kulturowy w skali ogólnopolskiej.

Ukazał się czwarty tegoroczny numer „Podglądu” kwartalnika warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Znalazł się i dla mnie kącik w tym numerze w dziale recenzji.

Odszedł Leszek Aleksander Moczulski, krakowianin i suwalczanin, ponieważ w Suwałkach się urodził. Poeta, autor tekstów między innymi do piosenek Skaldów. Nie mieliśmy bezpośrednich kontaktów, choć nie zapominał o wysyłaniu mnie (i również Jankowi Jastrzębskiemu) swoich ostatnich książek z dedykacjami i to wcale nie zdawkowymi.

Ukazał się właśnie (niestety ostatni już) numer „Borussi”. Polecam między innymi wywiady z Przemysławem Czaplińskim i Wojciechem Kassem. Jest i moja cegiełka w tym numerze, a nawet dwie – recenzje dwóch książek – „Krótkich historii” Ewy Kozłowskiej i „Konstelacji zbrodni” Krzysztofa Beśki.

Ta książka również jest jeszcze ciepła. Wydany w naszej (mojej i mojego syna) oficynce SIGNI tom prozy onirycznej Renaty Jabłońskiej z Izraela. Wczoraj pozycja przyjechała z drukarni. Całość opracowali profesorowie – Beata Tarnowska (wybór i aneks) oraz Zbigniew Chojnowski (Posłowie).

Jeszcze ciepły, już trzeci, Almanach 2017 naszego olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Na niespełna trzystu stronach również teksty gołdapian, czyli wiersze mojej nieskromnej osoby i fragment prozy Janka Jastrzębskiego.