Prof. Barbara Skarga – filozofka, która ceniła słowo, głęboką humanistyczną refleksję, ale również i to czego w słowa nie da się ująć. Pluralizm przede wszystkim, umiejętność rozumienia innego i jednocześnie umiar w jednoczeniu. Bo to między innymi ten brak umiaru może tworzyć totalitaryzm. To filozofia przeciwna dogmatom.

 

We wstępie do świetnej książki „Tożsamość i różnica” tak pisze o filozofii: „Tymczasem to, co dziś dzieje się w filozofii, razi mnie i nuży. Obca mi jest tak zwana filozofia analityczna, drobiazgowa, dzieląca włos na czworo. Dziwnie jest ona jałowa. Zmusza co prawda do precyzji, ale nie do myślenia”.

Nieprzypadkowo mój tom „Dasein” (Olsztyn 2010) kończy trójwiersz dedykowany Pani Profesor.
Mój rysunek na podstawie fotografii Grzegorza Pressa (Polityka)

Comments are closed.

Post Navigation