Kolejna książka ukazała się w mojej i mojego syna oficynce SIGNI (dawniej „Z bliska”). Jest to zbiór wierszy „Minione, trwałe” Ireny Batury z Augustowa. Graficznie opracował artysta plastyk Wiesław Szumiński. Redagował Zbigniew Fałtynowicz.

Comments are closed.

Post Navigation