Formalna decyzja wraz obroną nastąpiły co prawda już w czerwcu, ale dziś (wtorek 1 października) odbyło się oficjalne wręczenie tytułów. Zarówno z okazji rozpoczęcia roku akademickiego UWM, jak i dwudziestolecia tej uczelni. Miałem przyjemność uczestniczenia w tej uroczystości jako jeden z beneficjentów.

Czekałem na tę okazję by podziękować kilku osobom i instytucjom.
Dziękuję przede wszystkim mojemu promotorowi prof. dr. hab. Zbigniewowi Chojnowskiemu za umożliwienie przeżycia fascynującej badawczej i literackiej przygody, która trwa. Również za cierpliwość.

Dziękuję recenzentom – prof. dr. hab. Krystynie Szcześniak i dr. hab. Sławomirowi Sobierajowi.
Dziękuje tym, bez których ta rozprawa nie byłaby pełna, a może nawet nie zostałaby dokończona, przede wszystkim – Józefie Drozdowskiej, Zbigniewowi Fałtynowiczowi, Janowi Jastrzębskiemu i Markowi Sobczakowi. To między innymi oni służyli cennymi informacjami i archiwaliami.


Za świetne tłumaczenia na rosyjski i angielski dziękuję Kseni Krajewskiej i Wioletcie Tomaszewskiej-Walc.
Dziękuję przyjaciołom, którzy mi kibicowali i byli obecni podczas obrony oraz oficjalnej uroczystości – Marzannie Wardziejewskiej, Zbigniewowi Fałtynowiczowi, Janowi Jastrzębskiemu, prof. Wojciechowi Łukowskiemu, Marianowi Mioduszewskiemu, Markowi Mirosowi i mojemu synowi Zygfrydowi.

Dziękuję Jarosławowi J. Jasińskiemu za udostępnienie materiałów z kronik gołdapskiego Domu Kultury.
Dziękuję pracownikom Biblioteki Publicznej w Gołdapi.
Dziękuję Andrzejowi i Piotrowi Kuśtowskim.
Dziękuję wszystkim, którzy służyli mi pomocą.

Tytuł mojej rozprawy doktorskiej: „Zycie literackie na pograniczu mazursko-suwalskim w latach 1945-1989”.

Comments are closed.

Post Navigation